Bezoekadres

De Brei 3
NL - 7596 LW
Rossum
Contact

06-53189701
info@vabecon.nl
www.vabecon.nl
Gegevens

Rabobank 1575.87.533
Handelsregister 51933217
BTW NL850231462B01
algemenevoorwaarden
Tenzij schriftelijk is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze staan ter beschikking op deze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51933217. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.